DAERATUT TALEBAATIL MUMENAAT SINGAPORE

 

COMMITTEE MEMBERS

 

Fatema Bai Mustafa bhai Heera (Secretary)

HP: 92974995

Email: fatemaheera@hotmail.com
 

 

Fatema bai Azeez bhai (Joint-Secretary)

 

 

Razia bai Shabbir bhai Chechatwala (Treasurer) 

 

 

Arwa bai Murtaza bhai Topiwala (Joint-Treasurer)

 

 

Amena bai Shabbir bhai Topiwala

 

 

Arwa bai Saifuddin bhai Ratlamwala

 

 

 

Fatema bhai Khuzaima bhai Maimoon

 

 

Husaina bai Mustafa bhai Vehmi

 

 

Khadija bai Shk Husain bhai Ratlamwala

 

 

Maria bai Mulla Aliasgar bhai Maimoom

 

 

Razia bai Mulla Tameem bhai Ebrahim

 

 

Tasneem bai Aliasgar bhai Petiwala

 

 

Tasneem bhai Mulla Moaiyad bhai Hoosenally